WIE MAAKTE DE EUROPESE DROOM EEN NACHTMERRIE ?

 

†††††††††† De stichting European Language Rights Amsterdam, heeft vandaag† haar campagne† "Who made the European Dream a Nightmare"† gelanceerd.†† De stichting heeft eerder naar aanleiding van haar† recente† rapport Verraad aan het Recht een stemtegen campagne gevoerd tegen het associatieverdrag met OekraÔne. Op het referendum van 6 april 2016 stemde 61 % van de Nederlandse bevolking tegen.

 

†††††††††† In† het rapport verraad aan het Rechts wijst ze erop,†† dat de Europese Integratie onmogelijk is, zonder het respecteren van het verdrag van Straatsburg, hetgeen de taalrechten van autonome volkeren waarborgt en tweetalige borden verplicht. Dit verdrag, dat naar† aanleiding van het etnische echec van JoegoslaviŽ tot stand is gekomen† is het fundament voor Europese Integratie van Centraal -Europa. Haar† ratificatie was een voorwaarde voor Roemenie om lid te worden van de Europese Unie en de NATO

 

In tegenstelling tot Roemenie, leeft zowel Engeland als Nederland dit verdrag voorbeeldig na, voor haar eigen Welse en Friese nationale minderheid. EU oprichtingslid Nederland beschermd en koesteret de Europese† diversiteit en identiteit†† door het†† Europese charta van Regionale talen voorbeeldig na te leven evenals† Groot-BrittanniŽ. Hoewel EU lid Roemenie dit verdrag heeft geratificeerd† lapt zij dit verdrag volledig aan haar laars.† Roemenie heeft het recht betekenisloos gemaakt door haar structurele en systematische verraad hieraan.

 

†††††††††† Aangezien de Europese Unie haar eigen kernwaarden zoals mensenrechten; Europese identiteit en rechtsstatelijkheid niet kan verdedigen en handhaven heeft de Britse bevolking geen enkele andere morele keus dan op 23 juni te kiezen voor het verlaten van de Europese Unie.

 

Amsterdam 16-06-2016 Stichting European Language Rights Amsterdam